Sopa gator och torg

Vi sopar vägar, gator och torg.

Att våra gator och torg är rena är inte bara en utseendefråga. Det påverkar även miljön och säkerheten i trafiken. Damm som ligger på vägar dras upp av bilarnas däck och bildar partiklar som vi inte vill andas in. Och grus på vägarna kan vara livsfarligt för både cyklister och mc-förare. Cubile Utemiljö sopar på kontrakt eller vid behov.

Jag behöver hjälp med min utemiljö

Underhållssopning, specialsopning och sandupptagning.

Underhållssopning

Underhållssopning är en kontraktsbunden sopning. Kontraktet handlar om hur ofta det ska sopas och vilka områden som ingår. Själva sopningen görs av en sopmaskin som suger upp sand, damm och sopor. Vi använder nästan uteslutande våtsopning. För att binda dammet som finns i sanden vattnar man framför sopmaskinen, i munstycket och i turbinen innan man sopar.

Specialsopning

Specialsopning är allt som inte sker på löpande kontrakt. Det kan röra sig om allt från sopning av större byggprojekt till städning efter evenemang. Vid större rivnings- och byggprojekt krävs sopning för att göra arbetsmiljön dräglig för dem som jobbar där. Vi har gjort rent vid anläggningen av flera vägbyggen och många andra storbyggen. Vi har minisopmaskiner anpassade till bygghissar för städning på olika våningsplan, oumbärliga redskap bland annat vid ombyggnationer i köpcentrum eller nya lägenhetsområden.

Sopning av konstgräs

Ett framväxande område är konstgrässopning. Det kräver mycket specialkunskap då det finns små gummikulor i konstgräset som ska vara kvar efter sopningen. Vi anlitas också i samband med evenemang av olika slag och har exempelvis städat upp efter Stockholm Maraton och konserter. På sommaren har vi ett stående uppdrag att städa upp efter Allsången på Skansen.

Sandupptagning

Sandupptagning görs på våren när vi städar efter vinterns halkbekämpning. I tätorter gör vi det i fem steg: vattning, penselborstning (på svåråtkomliga ställen), trottoarsopning, sandupptagning och maskinsopning. På större vägar sitter sanden ofta fast och måste skrapas loss först. Där organiserar vi ofta så kallade arbetståg med valsmaskin plus sopmaskin i tätorter eller väghyvel plus valsmaskin plus sopmaskin på större leder och motorvägar. Sandupptagning är mer tids- och resurskrävande än vanlig sopning. Självklart hjälper vi också med mer manuellt arbete såsom framsopning och ihopblåsning.

Vi tar hand om det som sopas upp.

När våra sopmaskiner är fulla tippas massorna ut. Sådant som fimpar, cigarettpaket, burkar och andra grövre sopor sållas bort – på grund av det höga trycket kan till och med större glasflaskor och mindre brunnslock följa med upp i maskinen. Sedan kör vi sanden till Högbytorp avfallsstation. Där tvättas sanden från sediment och sedimenten torkas och deponeras. Sanden blandas till sist med kompostavfall och blir till fyllnadsjord.

sopning ikon

Jag vill veta mer om Cubile Utemiljö och hur ni kan hjälpa mig att sopa rent.

    I och med att ni skickar in formuläret ger ni ert godkännande att informationen som lämnas här kan sparas för att vi ska kunna kontakta er.