På Bikupan bygger vi om lekplatsen i etapper.

Jag behöver hjälp med min utemiljö

Från tunga markarbeten till att sy fina konstgrässkarvar.

Markarbetet är grunden till ett bra slutresultat

Markarbetet är grunden till ett bra slutresultat.

Inplacering av lekutrustning

Inplacering av lekutrustning sker med barnens säkerhet i fokus.

Trappa av Organowood till rutschkanan.

En ny trappa av Organowood till rutschkanan..

Skarvarna på konstgräset sys ihop

Skarvarna på konstgräset sys ihop.

Fallskydd av gummi läggs i flera skikt

Fallskydd av gummi läggs i flera skikt.

Asfaltering av gång-, cykel, och lekväg.

Asfaltering av gång-, cykel, och lekväg.

Jag vill veta mer om Cubile Utemiljö och hur ni kan hjälpa mig.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

I och med att ni skickar in formuläret ger ni ert godkännande att informationen som lämnas här kan sparas för att vi ska kunna kontakta er.