Vad stort sker, sker ofta tyst

Vad stort sker, sker ofta tyst

Vårt arbete är av den typen, att det märks först när ingen gör det. Även den vackraste bebyggelse kan tappa ansiktet på några få timmar om inte renhållning, avfallshantering, parkskötsel, snöröjning och allt sånt fungerar.

Jag behöver hjälp med min utemiljö

Stadens skönhet är vår affärsidé.

Stadens skönhet

Vi på Cubile Utemiljö har gjort stadens skönhet till vår affärsidé. Det handlar om allt från vanlig gaturenhållning till att städa Soliden efter Allsång på Skansen. Vårt arbete är till för att ingen ska uppleva överfulla papperskorgar, nerskräpade grönområden, grusiga gator och snö som frusit till is under fötterna. Vi vill helt enkelt att alla ska kunna njuta av det offentliga rummet. Gator, torg, parker, lekplatser och andra grönområden behöver skötas, varje vecka, året om.

Och så behövs det förändringar och lite nytt.

Plats för förändring

Vi behöver alla göra plats för förändringar. Det behövs nya blommor, mer planteringar, nya lekplatser, roligare gångstråk. Mer att se och mer att göra. Det hjälper vi till med. Förändringar, förbättringar, utveckling och tillägg till vardagen. Så att staden och det offentliga rummet blir ännu finare, och bättre, och roligare.

Vi är certifierade och vi vet vad vi gör.

Certifiering för kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Så enkelt kan man uttrycka vår miljö- och kvalitetspolicy. Därför behöver vi inte berätta att våra tjänster utgår från kundens behov och håller så hög kvalitet att varje uppdrag är värt sitt pris. Att vi använder de senaste tekniska och miljöskyddande finesserna. Att vi schemalägger för maximalt resursutnyttjande. Vi arbetar själva med rådgivning kring avfall och återvinning och ser oss som kunniga miljökonsulter.

Certifikat Kvalitet 9001

Certifikat Miljö 14001

Vår miljöpolicy

Vår kvalitetspolicy

Jag vill veta mer om Cubile Utemiljö och hur ni kan hjälpa mig.

    I och med att ni skickar in formuläret ger ni ert godkännande att informationen som lämnas här kan sparas för att vi ska kunna kontakta er.