Klippa gräset

Vi sköter trädgårdar, grönområden och parker.

En park är så mycket mer än bara en gräsmatta och några buskar. Det är en plats för avkoppling, möten, lek och glädje. Det finns forskning som visar att kontakt med grönska minskar stress. Men en park tappar snabbt kvalitet och helhetsintryck utan kontinuerlig skötsel. Och ju fler besökare parken har, desto mer skötsel behövs.

Jag behöver hjälp med min utemiljö

Trädgårdsskötsel från tidig vår till sen höst.

beskära unga träd

Våren börjar ofta med en rejäl städdag. Vi röjer undan grenar, löv och vissna växter. Sedan är det dags att luckra upp jorden och förbereda för nytt liv. När gräset börjar bli torrt är det dags att gödsla gräsmattan. Och om det blir snabbt varmt är det läge att ta hand om det första ogräset. På våren brukar vi också beskära unga träd, klippa häckar och snygga till rosenbuskar och andra prydnadsväxter.

Klipp gräset två gånger i veckan

När våren övergår i sommar är det dags att fokusera på rabatterna. Blommor ska skötas, nya ska planteras, andra ska rensas. Sommaren är också gräsmattans stora stund. Klippning, klippning och klippning brukar vara melodin. Med smarta gräsklippare låter vi mikrogräset vara kvar på gräsmattan så att den gödslar sig själv. Lite längre fram på sommaren beskär vi och glesar ur större träd.

beskär större träd på förhösten

På hösten är det dags att plantera nya buskar och större växter. Vi förbereder övervintring av växter med lövtäckning och ser till att vattna vintergröna växter. Vi gödslar gräsmattan för vintern efter att vi klippt den en sista gång. På senhösten är det också en bra tid att plantera vårlökar så att rotsystemet hinner utvecklas under vinterhalvåret.

vintergräs

Även om vi inte har något direkt trädgårdsarbete under vintern, ser vi till att kalka gräsmattor med mycket mossa. Och så kan vi sätta upp skydd mot rådjur runt känsliga växter.

Du behöver ha en plan eller kanske till och med två planer.

För att arbetet ska löpa på bra och man ska vara överens om vad som behöver göras behöver man komma överens om en skötselplan. Hur mycket, hur ofta och vad. Vill ni själva sköta någon del? Skötselplanen är kopplad till ekonomin. Det är den som ser till att samarbetet fungerar bra.

Förutom en skötselplan kan det vara bra med en utvecklingsplan. Oavsett om vi ska hjälpa er att planera växter och odlingar eller sköta om er grönområden så är det viktigt för oss att veta om ni vill göra förändringar. Både för att det kan påverka det löpande arbetet och för att vi kan hjälpa till med allt från planering till markarbeten, stensättning och lekplatser.

lekplatser

Jag vill veta mer om Cubile Utemiljö och hur ni kan hjälpa mig att sköta mitt grönområde.

    I och med att ni skickar in formuläret ger ni ert godkännande att informationen som lämnas här kan sparas för att vi ska kunna kontakta er.