Raketen I Neptuniparken

Vi skapar en funktionell och vacker utemiljö.

Vi bygger lekplatser och sköter om parker, trädgårdar och vägar.

Jag behöver hjälp med min utemiljö
lekplatser

Vi bygger säkra lekplatser

Cubile Utemiljö designar, bygger, sköter om och städar lekplatser. Vi har kompetens och genuin kunskap i vad som behövs för att lekplatser ska vara roliga och trygga samtidigt som de blir till glädje för alla invånare.

» Läs mer om Cubiles Utemiljös arbete med lekplatser

sopning

Vi sopar gator och torg

Cubile Utemiljö sopar vägar, gator och torg från damm, sand, grus, löv och annat mindre avfall. När vi sopar gör vi det med våtsopning så att dammpartiklar binds innan de sopas upp av maskinens borstar.

» Läs mer om Cubiles Utemiljös arbete med maskinsopning

skötsel

Vi sköter trädgårdar

Cubile Utemiljö sköter trädgårdar, grönområden och parker från tidig vår till sen höst. Det kan vara allt från att rensa rabatter, klippa gräsmattor och beskära buskar till att anlägga helt nya odlingar eller städa upp.

» Läs mer om Cubiles Utemiljös arbete med skötsel

snöröjning

Vi snöröjer för säkerhet

Cubile Utemiljö röjer snö från gator och torg. Vi arbetar i ständig kontakt med SMHI. Prognoserna är underlag för våra arbetsledare som ser till att snöröjningen sker enligt de kontrakt som vi skriver innan säsongen.

» Läs mer om Cubiles Utemiljös arbete med snöröjning

Jag behöver hjälp med min utemiljö.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

I och med att ni skickar in formuläret ger ni ert godkännande att informationen som lämnas här kan sparas för att vi ska kunna kontakta er.