Snöröjning räddar liv

Snöröjning och halkbekämpning för bästa säkerhet.

Vi börjar att planera vår snöröjning i slutet av augusti. Då kommer vi överens med våra kunder hur snöröjningen ska prioriteras följande vinter. Planeringen blir självklart väldigt abstrakt. Ingen vet ju hur mycket jobb som kommer att behövas. Eller när. Snöröjning är nästan synonymt med sena nätter och tidiga morgontimmar.

Jag behöver hjälp med min utemiljö

Snöröjningen sker i nära samarbete med SMHI.

Snöröjning

Vintern kan plötsligt bjuda på massvis med snö. Då ställs det höga krav på snöröjning och borttransportering av snö. Under vintersäsongen har vi ständig kontakt med SMHI, dygnet runt. Deras prognoser är underlag för våra arbetsledare som kontrollerar förhållandena på platser runt om i Storstockholm.

Bortforsling av snö

Snöröjningsarbetet är maskinkrävande och under tidspress, med långa perioder av barmark. Därför arbetar vi både med egna maskiner och underleverantörer. Vi utför snöröjning åt såväl stora som små uppdragsgivare. Vi använder allt från stora 4-meters vägplogar till mindre maskiner med plogar för trottoarer, cykelbanor och gångbanor. Där vi inte kommer åt med våra maskiner, som till exempel trappor, entréer och innergårdar, skottar vi för hand.

Halkbekämpning räddar liv och ger färre benbrott.

Snöiga trottoarer

Vintern kan plötsligt bjuda på blixthalka. Då ställs det höga krav på halkbekämpning. Både för att rädda liv i trafiken och för att se till att trottoaren och gångbanor är gång-vänliga.

Sandning som halkbekämpning

Sandning och saltning sker omedelbart efter snöröjning. Vi använder oss av både flis och saltblandad sand. Beroende på ytorna väljer vi det miljövänligaste alternativet. Om väderförhållandena är extrema kan ren saltning krävas. Vi bekämpar halkan på olika sätt för att du ska få en så säker miljö som möjligt.

Hur ser en snöröjningsplan ut?

En snöröjningsplan innehåller flera delar.
– En prioriteringsordning av vägar och områden, utifrån snömängd och framkomlighet.
– Hur man ska hantera snövallar och var snön kan placeras temporärt.
– Var man ska forsla snön för nersmältning.

Prioriteringsordningen brukar utgå från hur mycket vägarna används, där trafikleder och bussgator får högst prioritet, följt av huvudgator och centrumplatser. Mycket diskussioner förs om hur cykelvägar och trottoarer ska prioriteras till förmån för lokalgator och gångbanor. Det är inte alltid helt enkelt att prioritera eftersom olika intressen kolliderar. Och dessutom kanske verkligheten lägger sig i med stora lokala avvikelser.

Snövallar är ett annat problem som kan uppstå, när det kommer mycket snö och snöröjningen fokuserar på att få farbara vägar. Då är det vanligt att det skapas snövallar och parkerade bilar blir inplogade. Det göra inte av illvilja utan för att det inte finns något sätt att transportera bort all snö på en gång. Så fort det är möjligt tar vi bort vallarna i största möjliga mån.

Snön som röjs upp innehåller tyvärr inte bara vatten. Det är viktigt att man har en plan för var man kan placera snön med minsta möjliga miljöpåverkan.

Snöröjning ikon

Jag vill veta mer om Cubile Utemiljö och hur ni kan hjälpa mig med snöröjning.

    I och med att ni skickar in formuläret ger ni ert godkännande att informationen som lämnas här kan sparas för att vi ska kunna kontakta er.