Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Vi skapar även nya grönområden.

Vackra fasader och välstädade gator är bara en del av en god stadsmiljö. Vi skapar nya grönområden som passar in i miljön och göra stadsmiljön trevligare och vackrare.

I samarbete med landskapsarkitekter designar och anlägger vi parker, planteringar och andra oaser i stadsmiljön. I anläggningsarbetet ingår också att schakta, asfaltera, sätta plattor, dränera och anlägga rabatter och gräsmattor.

Referenser: Castellum fastigheter, KGK fastigheter, Coor, Sollentunahem, BRFer.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.