Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Säkrare lek för alla.

Lekplatser är inte bara viktiga som aktivitetsområden för barn. De utgör också gröna oaser i stadsmiljön som är till glädje för alla invånare. Cubile Utemiljö erbjuder lekplatsanläggning som inkluderar design, anläggning, underhåll och städning av lekplatser.

Vi är ockå certifierade att utföra lekplatskontroll för att göra lekplatser säkrare och tryggare. Inte bara för barn, föräldrar, förskolepersonal, skolpersonal och andra besökare – utan även för markägarna som är ansvariga om olyckan är framme.

Referenser: Sollentunahem.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.