Renare på marken och i luften.
Städning av garage.
Snöröjning för framkomlighet.
Sandupptagning när våren är här.
Rent och snyggt överallt.
Gräs och ogräs klipps och rensas.
Kontroll och anläggning av lekplatser.
Sandning för bättre fäste.
Träden beskärs för att växa sig starka.


Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Välkommen till Cubile Utemiljö

Vi på Cubile Utemiljö har gjort stadens skönhet till vår verksamhet. Vi håller gator och torg rena från damm, snö och skräp. Vi sköter om parker, lekplatser och andra grönområden. Det handlar om allt från vanlig gaturenhållning till att städa Soliden efter Allsång på Skansen. Vår verksamhet är i Storstockholm. Vi tar vårt arbete på största allvar och har därför valt att certifiera oss enligt ISO 9001 och 14001.
Våra sociala media
 
På facebook får ni nyheter och tips. » Till vår sida.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.