Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

På vinter samarbetar vi med SMHI.

Vintern kan bjuda på blixthalka och massvis med snö. Då ställs det höga krav på halkbekämpning, snöröjning och borttransportering av snö. Under vintersäsongen har vi ständig kontakt med SMHI, dygnet runt. Deras prognoser är underlag för våra arbetsledare som kontrollerar förhållandena på platser runt om i Storstockholm.

Vi arbetar med både snöröjning och halkbekämpning. Eftersom arbetet är säsongsinriktat och väderberoende har vi såväl egna maskiner som underleverantörer. Vinterarbetet är nästan alltid akut. Det är däremot inte oförberett eller oplanerat. Vi arbeter med kontrakt som beskriver i detalj vad som ska snöröjas och halkbekämpas, utifrån vägnät och snömängd.

Referenser: Järfälla kommun, SISAB ”skolfastigheter i Stockholm AB”, Brostaden fastigheter, Skansen, Postnord logistics, Coor SKHLM centrum, Dahls, UPS, ELFA, KGK fastigheter, Arne Johnsson förvaltning.

Våra sociala media
 
På facebook får ni nyheter och tips. » Till vår sida.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.