Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Underhållssopning befriar vägarna.

Cubile Utemiljö har som uppdrag är att befria vägar, gator och torg från damm, sand, grus, löv och mindre avfall. Vi tillämpar våtsopning, vilket innebär att bevattning sker i fordonets framkant för att binda dammpartiklarna innan de sopas upp av maskinens borstar och sugs in av turbinen. Vi har både fasta uppdrag och rycker ut akut.

Materialet levereras till en kretsloppsanläggning. Där utvinns sanden och blandas med kompost för att bli till täckjord. Sediment och övrigt avfall komposteras eller deponeras.

Referenser: Coor, Järfälla kommun, Skansen, Postnord logistics, Castellum fastigheter, KGK fastigheter, Sollentunahem.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.