Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Beskärning av träd på våren.

Fruktträd kan beskäras två gånger årligen. Först en gång när trädet är inaktivt, före blomningen för att fördela fruktknopparna och sedan igen efter blomningen för att förbättra fruktutvecklingen och kvaliteten. Även andra träd kan beskäras på våren om man vill minska storleken eller begränsa återväxten.

Träd som är känsliga för kyla skall inte beskäras på våren eftersom kambiumskiktet kan ta skada vid plötslig kall temperaturskillnad. Under våren när kambiumskiktet växer och är mjukt kan träd med tunn bark och unga träd eller stammar ta skada från trycket av rep, skor eller stegar m.m.

Referenser: Castellum fastigheter, KGK fastigheter, Coor, Sollentunahem, BRFer.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.