Renare på marken och i luften.
Städning av garage.
Snöröjning för framkomlighet.
Sandupptagning när våren är här.
Rent och snyggt överallt.
Gräs och ogräs klipps och rensas.
Kontroll och anläggning av lekplatser.
Sandning för bättre fäste.
Träden beskärs för att växa sig starka.


Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Vi arbetar ute året om.

Vintern kan bjuda på blixthalka och massvis med snö. Då arbetar vi med halkbekämpning och snöröjning.

våren städar vi upp efter vinterns halkbekämpning och börjar förbereda sommaren trädgårdsarbete.

Under sommaren sköter vi om våra kunders grönområden.

Hösten kräver förberedelser för vinterhalvåret med lövinsamling, lövtäckning och trädbeskärning.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.