Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Sandupptagning när snön har smält.

När våren kommer är det dags att städa efter vinterns halkbekämpning. I tätorter gör vi det i fem steg: vattning, penselborstning (på svåråtkomliga ställen), trottoarsopning, sandupptagning och maskinsopning. På större vägar sitter sanden ofta fast och måste skrapas loss först. Där organiserar vi ofta så kallade arbetståg med valsmaskin plus sopmaskin i tätorter eller väghyvel plus valsmaskin plus sopmaskin på större leder och motorvägar. Sandupptagning är mer tids- och resurskrävande än vanlig sopning. Självklart hjälper vi också med mer manuellt arbete såsom framsopning och ihopblåsning.

Sanden vi sugit upp levererar vi till en kretsloppsanläggning. Där blandas den med kompost och blir till täckjord.

Referenser: Järfälla kommun, Castellum fastigheter, Skansen, Postnord logistics, Coor, Dahls, UPS, ELFA, KGK fastigheter, Sollentunahem, BRFer.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.