Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Säkrare lek för alla.

Cubile Utemiljö arbetar för att göra lekplatser säkrare och tryggare och är certifierade att utföra lekplatskontroll. Kontrollerna är inte bara för barn, föräldrar, förskolepersonal, skolpersonal och andra besökare – utan även för markägarna. Om olyckan är framme på grund av att något är trasigt på en lekplats, är markägaren ansvarig oavsett orsak. Vi har inarbetade rutiner för regelbunden och detaljerad rapportering i samband med kontrollerna. Hela vår lekplatsverksamhet är certifierad enligt svensk standard SS-EN 1176-1177.

Referenser: Sollentunahem.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.