Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

På hösten förbereder vi.

På hösten är det mycket förberedelse. Både inför vintern med lövtäckning och inför nästa års planteringar. Löven samlas ihop. En del lägger vi som snötäckning för ömtåliga växter och en del forslas iväg till kompostering.

För bara 20–25 år sedan var det i stort sett vårvintern som gällde vid nästan all beskärning, med några få undantag. Men forskning och praktiska försök har visat att så gott som alla vedartade träd och buskar mår mycket bättre av att beskäras på sensommaren och hösten.

Referenser: SISAB, Brostaden fastigheter, KGK fastigheter, Coor SKHLM centrum, Arne Johnsson förvaltning.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
&sp;
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.