Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Halkbekämpning för säkerhet.

Vintern kan plötsligt bjuda på blixthalka. Då ställs det höga krav på halkbekämpning. Under vintersäsongen har vi ständig kontakt med SMHI, dygnet runt. Deras prognoser är underlag för våra arbetsledare som kontrollerar förhållandena på platser runt om i Storstockholm.

Sandning och saltning sker omedelbart efter snöröjning. Vi använder oss av både flis och saltblandad sand. Beroende på ytorna väljer vi det miljövänligaste alternativet. Om väderförhållandena är extrema kan ren saltning krävas. Vi bekämpar halkan på olika sätt för att du ska få en så säker miljö som möjligt.

Referenser: Järfälla kommun, Castellum fastigheter, Skansen, Postnord logistics, Coor, Dahls, UPS, ELFA, KGK fastigheter, Sollentunahem, BRFer.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.