Renare på marken och i luften.
Städning av garage.
Snöröjning för framkomlighet.
Sandupptagning när våren är här.
Rent och snyggt överallt.
Gräs och ogräs klipps och rensas.
Kontroll och anläggning av lekplatser.
Sandning för bättre fäste.
Träden beskärs för att växa sig starka.


Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

En del tjänster är säsongsoberoende.

Vi sopar och håller snyggt i garage och på gator och torg året om.

Lekplatser anläggs och kontrolleras också året om.

Städning, plocka upp sopor och tömma papperskorgar är lika viktigt hela året.

Avfall tar ingen semester. Vi tar hand om och planerar renhållning.

Våra sociala media
 
På vår facebooksida får ni senaste nytt och tips. » Gå till Facebook.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.