Renare på marken och i luften.
Städning av garage.
Snöröjning för framkomlighet.
Sandupptagning när våren är här.
Rent och snyggt överallt.
Gräs och ogräs klipps och rensas.
Kontroll och anläggning av lekplatser.
Sandning för bättre fäste.
Träden beskärs för att växa sig starka.


Vi arbetar för en
ren och vacker
utemiljö

Vad stort sker, sker ofta tyst

Vårt arbete är av den typen, att det märks först när ingen gör det. Även den vackraste bebyggelse kan tappa ansiktet på några få timmar om inte renhållning, avfallshantering, parkskötsel, snöröjning och allt sånt fungerar. Vi på Cubile Utemiljö har gjort stadens skönhet till vår affärsidé. Det handlar om allt från vanlig gaturenhållning till att städa Soliden efter Allsång på Skansen. Vårt arbete är till för att ingen ska uppleva överfulla papperskorgar, nerskräpade grönområden, grusiga gator och snö som frusit till is under fötterna. Vi vill helt enkelt att alla ska kunna njuta av det offentliga rummet.
Våra sociala media
 
På facebook får ni nyheter och tips. » Till vår sida.
 
Vårt bästa sociala media är ett personligt möte. » Boka tid.